Μέγαρο MIRAMAR

ΜΕΓΑΡΟ MIRAMAR – ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έργο που ανέλαβε η ΕΚΑΤΕΡ μετά από διεθνή κλειστό διαγωνισμό μελέτης-κατασκευής που προκήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και είχε ως βάση την προμελέτη που συντάχθηκε από το γραφείο Τζώνος – Χόιπελ – Χόιπελ.

Κύριος και διπλός στόχος των μελετητών αποτέλεσε η δημιουργία ενός κτιρίου που να χαρακτηρίζεται από μορφολογική και κατασκευαστική διαχρονικότητα. Η θέα προς όλο το θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου της Θεσσαλονίκης επέβαλε το σχεδιασμό ενός κτιρίου “ανοικτού” προς τη θάλασσα και τη θέα, με τη χρήση εκτεταμένων διαφανών επιφανειών υαλοστασίων και γυάλινων στηθαίων στους εξώστες. Η αρχιτεκτονική πρόταση που επιλέχθηκε οδηγεί σε μια αυστηρή μορφολογική διαφοροποίηση της ζώνης του προξενείου και του τρόπου “στήριξής” του στο φέρον σύστημα του κτιρίου.
Αντίθετα, στα τμήματα του κτιρίου με χρήση κατοικίας, που καταλαμβάνουν και τη μεγαλύτερη επιφάνεια, επιχειρείται μια περισσότερο ανάλαφρη παρουσία με εκτεταμένη χρήση υαλοστασίων και υαλομεταλλικών κατασκευών στους εξώστες.

Το κτίριο που κατασκευάσαμε και σημέρα αποτελεί σημείο αναφοράς στην πολή της Θεσσαλονίκης, αποτελείται συνολικά, από 12 επίπεδα, εκ των οποίων τρία υπόγεια, ένα ισόγειο με δύο ανεξάρτητες εισόδους, επτά επίπεδα έχουν χρήση κατοικίας (στα οποία χωροθετήθηκαν 22 υπερπολυτελή διαμερίσματα) και τέλος, ο 8ος όροφος στον οποίο στεγάζεται το Γενικό Προξενείο της Γερμανικής Δημοκρατίας.