Μεγαρο Miramar

Οκταώροφη οικοδομή πολυτελών κατοικιών και γραφείων του Γενικού Προξενείου της Γερμανικής Δημοκρατίας, Έτος Κατασκευής: 2011

Το κτίριο αποτελείται συνολικά, από 12 επίπεδα, εκ των οποίων τρία υπόγεια, ένα ισόγειο με δύο ανεξάρτητες εισόδους, επτά επίπεδα έχουν χρήση κατοικίας (στα οποία χωροθετήθηκαν 22 διαμερίσματα) και τέλος, ο 8ος όροφος στον οποίο στεγάζεται το Γενικό Προξενείο της Γερμανικής Δημοκρατίας. Η θέα του κτιρίου, καλύπτει όλο το θαλάσσιο μέτωπο του κόλπου της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να επέβαλε το σχεδιασμό ενός κτιρίου ανοικτού προς τη θάλασσα και τη θέα, όπως επίσης και την επίτευξη άριστης συμπεριφοράς του κτιρίου στο χρόνο.

Ο σχεδιασμός αυτού του κτιρίου παρουσίασε τρεις ιδιαιτερότητες – ουσιαστικές προκλήσεις – για τη μελετητική ομάδα, η οποία ανέλαβε το έργο μετά από διεθνή κλειστό διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η πρώτη – και ίσως η σημαντικότερη – ήταν η αναζήτηση της δυνατότητας συνύπαρξης μέσα στο ίδιο κέλυφος δύο τελείως διαφορετικών μεταξύ τους χρήσεων. Η δημόσια χρήση, και μάλιστα αυτή ενός προξενείου μιας ξένης χώρας, έπρεπε να συνυπάρχει και να συλλειτουργεί με την ιδιωτική χρήση, αυτή της κατοικίας.Η δεύτερη ιδιαιτερότητα απορρέει από το γεγονός ότι η παραπάνω συνύπαρξη έπρεπε να υλοποιηθεί μέσα σε ένα κέλυφος κτιρίου, του οποίου όλες οι διαστάσεις του περιβλήματος ήταν αυστηρά προδιαγεγραμμένες. Σημειώνεται ότι η δόμηση υλοποιείται με το σύστημα των "οικοδομικών μονάδων", το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά αυστηρό και άκαμπτο οικοδομικό σύστημα, που προδιαγράφει μονοσήμαντα το περίγραμμα της κάλυψης, το ύψος του κτιρίου και της υποχρεωτικής πιλοτής, με απόλυτο υψόμετρο, μετρούμενο από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό το γεγονός και τα περιθώρια που προκύπτουν στην αναζήτηση της μορφής ενός κτιρίου στο πλαίσιο μιας "οικοδομικής μονάδας" είναι περιορισμένα.Η τρίτη ιδιαιτερότητα ήταν αυτή που προκύπτει από τη "μοναδικότητα" του οικοπέδου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι από τα τελευταία μη δομημένα οικόπεδα σε όλο το μέτωπο της νέας παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης. Με τη δόμηση αυτού του οικοπέδου σχεδόν ολοκληρώνεται το μέτωπο προς τη θάλασσα, στο οποίο αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα των οικοδομικών μονάδων εξασφάλισε μια ελάχιστη ποιότητα μέσω της κανονικότητας που επιβάλλει, δεν κατάφερε όμως, με την εξαίρεση μιας - δυο περιπτώσεων, να προσφέρει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές προτάσεις.

Κατηγορία: