ΚΤΙΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Κατασκευή συγκροτήματος μεταλλικών κτιρίων εμπορικών χρήσεων συνολικής επιφάνειας 7.000 τ.μ. και διαμόρφωση έκθεσης ειδών υγιεινής