ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κατασκευή συγκροτήματος πέντε κατοικιών στη Σιθωνία Χαλιδικής σε οικόπεδο επιφάνειάς 4.οοο τ.μ. με διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου πρασίνου.