Μεσολογγιου 5&6, Θεσσαλονικη

Μεσολογγίου 5&6, Θεσσαλονίκη, Έτος 2002

Συγκρότημα 2 τριώροφων οικοδομών

Κατηγορία: