Εγνατιας 16, Θεσσαλονικη

Εγνατίας 16, Θεσσαλονίκη, Έτος 2011

Κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα και διατήρηση διατηρητέας όψης

Κατηγορία: