Εγνατιας 16, Θεσσαλονικη

Εγνατίας 16, Θεσσαλονίκη, Έτος 2011

Aνέγερση κτιρίου με διατήρηση διατηρητέας όψης και μετατροπή του σε κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα

Κατηγορία: