Εργαστηριο Medinet, Αλεξανδρουπολη

Αλεξανδρούπολη, Έτος 2010

Aνακατασκευή και διαμόρφωση κτιρίου στο νέο διαγνωστικό εργαστήριο Medinet