Σκρα 7, Πανοραμα

Σκρα 7, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Έτος 2006

Συγκρότημα 5 μονοκατοικιών

Κατηγορία: