Περιοχη Καλοχωριου, Θεσσαλονικη

Περιοχή Καλοχωρίου, Θεσσαλονίκη, Έτος 1999

Κατασκευή κτιρίου βιομηχανικής αποθήκης 2500 τ.μ. και γραφείων 700 τ.μ.