17ης Νοεμβρη, Πυλαια

17ης Νοέμβρη, Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Έτος 2006

Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, επέκταση στη Μαιευτική Γυναικολογική και Χειρουργική Κλινική "Γένεσις"