Ξενοδοχειο Excelsior

Μητροπόλεως 23 και Κομνηνών 10, Θεσσαλονίκη, Έτος 2009

Το Gunite είναι μία μέθοδος στατικής ενίσχυσης που επιτυγχάνεται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κλασσικές μέθοδοι στατικής ενίσχυσης (για παράδειγμα, ενίσχυση στατικού φορέα διατηρητέου κτιρίου).

Κατηγορία:

Περιγραφή έργου

Οι συγκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο έργο "Ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου και αναβάθμισή του στο παραδοσιακό ξενοδοχείο πολυτελείας Excelsior".