Ξενοδοχειο Excelsior

Μητροπόλεως 23 και Κομνηνών 10, Θεσσαλονίκη, Έτος 2009

Το Gunite είναι μία μέθοδος στατικής ενίσχυσης που επιτυγχάνεται με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι κλασσικές μέθοδοι στατικής ενίσχυσης (για παράδειγμα, ενίσχυση στατικού φορέα διατηρητέου κτιρίου).

Οι συγκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο έργο "Ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου και αναβάθμισή του στο παραδοσιακό ξενοδοχείο πολυτελείας Excelsior".

Κατηγορία: