Μεγαλου Αλεξανδρου 33, Θεσσαλονικη

Μεγάλου Αλεξάνδρου 33, Νέα παραλία, Θεσσαλονίκη, Έτος 2011

Οι φρεατοπάσσαλοι είναι μία μεθοδολογία βαθιάς θεμελίωσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως είτε σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες του υπεδάφους δεν επιτρέπουν κλασσικές θεμελιώσεις, είτε για την αντιστήριξη του εδάφους σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση κτιρίων, στα θεμέλια των οποίων ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα.

Ο σχεδιασμός αυτού του κτιρίου παρουσίασε τρεις ιδιαιτερότητες – ουσιαστικές προκλήσεις – για τη μελετητική ομάδα, η οποία ανέλαβε το έργο μετά από διεθνή κλειστό διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δημόσιων Έργων και Χωροταξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Η πρώτη, και ίσως η σημαντικότερη, ήταν η αναζήτηση της δυνατότητας συνύπαρξης δύο τελείως διαφορετικών μεταξύ τους χρήσεων μέσα στο ίδιο κέλυφος. Η δημόσια χρήση, και μάλιστα αυτή ενός προξενείου μιας ξένης χώρας, έπρεπε να συνυπάρχει και να συλλειτουργεί με την ιδιωτική χρήση αυτή της κατοικίας.

Η δεύτερη ιδιαιτερότητα απορρέει από το γεγονός ότι η παραπάνω συνύπαρξη έπρεπε να υλοποιηθεί μέσα σε ένα κέλυφος κτιρίου, το περίβλημα του οποίου είχε αυστηρά προδιαγεγραμμένες διαστάσεις. Σημειώνεται ότι η δόμηση υλοποιείται με το σύστημα των "οικοδομικών μονάδων", το οποίο αποτελεί ένα εξαιρετικά αυστηρό και άκαμπτο οικοδομικό σύστημα, που προδιαγράφει μονοσήμαντα το περίγραμμα της κάλυψης, το ύψος του κτιρίου και της υποχρεωτικής πιλοτής, με απόλυτο υψόμετρο, μετρούμενο από την επιφάνεια της θάλασσας. Η αναζήτηση με σκοπό τη μορφής ενός κτιρίου στο πλαίσιο μιας "οικοδομικής μονάδας" ενέχει περιορισμούς.

Η τρίτη ιδιαιτερότητα προκύπτει από τη "μοναδικότητα" του οικοπέδου. Το συγκεκριμένο οικόπεδο ήταν από τα τελευταία μη δομημένα οικόπεδα σε όλο το μέτωπο της νέας παραλιακής λεωφόρου της Θεσσαλονίκης. Με τη δόμηση αυτού του οικοπέδου σχεδόν ολοκληρώνεται το μέτωπο προς τη θάλασσα. 'Ομως, το φιλόδοξο πρόγραμμα των οικοδομικών μονάδων εξασφάλισε μια ελάχιστη ποιότητα μέσω της κανονικότητας που επιβάλλει και δεν κατάφερε, με την εξαίρεση ελάχιστων περιπτώσεων, να προσφέρει ενδιαφέρουσες αρχιτεκτονικές προτάσεις.

Κατηγορία: