Λεωφορος Μεγαλου Αλεξανδρου 11 και Λυτρα, Νεα παραλια

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 11 και Λύτρα, Νέα παραλία, Θεσσαλονίκη, Έτος 1996

Οι φρεατοπάσσαλοι, είναι μία μεθοδολογία βαθιάς θεμελίωσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως είτε σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες του υπεδάφους δεν επιτρέπουν κλασσικές θεμελιώσεις, είτε για την αντιστήριξη του εδάφους σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση κτιρίων στα θεμέλια των οποίων ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα.

Οκταώροφο κτίριο κατοικιών με διώροφο υπόγειο parking

Κατηγορία: