Καλαποθακη 5, Θεσσαλονικη

Θεσσαλονίκη, έργο σε εξέλιξη

Οι φρεατοπάσσαλοι, είναι μία μεθοδολογία βαθιάς θεμελίωσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως είτε σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες του υπεδάφους δεν επιτρέπουν κλασσικές θεμελιώσεις, είτε για την αντιστήριξη του εδάφους σε εκσκαφές μεγάλου βάθους. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται για τη θεμελίωση κτιρίων στα θεμέλια των οποίων ανακαλύφθηκαν αρχαιολογικά ευρήματα.

Κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων

Κατηγορία: