Βιομηχανικο Κτιριο

Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Οι χαλικοπάσσαλοι είναι μία μεθοδολογία βαθιάς θεμελίωσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες του υπεδάφους δεν επιτρέπουν κλασσικές θεμελιώσεις.

Επέκταση βιομηχανικού κτιρίου για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, που θα προσφέρουν υπηρεσίες logistics με τη χρήση αυτοματοποιημένων μηχανημάτων. 

Κατηγορία: