Βιομηχανικο Κτιριο

Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Οι χαλικοπάσσαλοι είναι μία μεθοδολογία βαθιάς θεμελίωσης, η οποία εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες του υπεδάφους δεν επιτρέπουν κλασσικές θεμελιώσεις.

Κατηγορία:

Περιγραφή έργου

Επέκταση βιομηχανικού κτιρίου για τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων, που θα προσφέρουν υπηρεσίες logistics με τη χρήση αυτοματοποιημένων μηχανημάτων.