Η εταιρεία ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε. παρέδωσε προς χρήση το κέντρο αποκατάστασης - αποθεραπείας "Euromedica Λυδία Καβάλας Α.Ε.", του ομίλου Εuromedica στους Αμυγδαλεώνες, Καβάλας. 

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι χωρητικότητας 80 κλινών και συνολικού εμβαδού 6.350 m2. Το κτίριο αναπτύσσεται σε 4 επίπεδα και δώμα. Στο 1ο επίπεδο βρίσκονται οι χώροι άθλησης του κέντρου αποκατάστασης, η πισίνα εσωτερικών ασθενών, εργαστήρια κλειστής νοσηλείας, χώροι αποθήκευσης, μαγειρεία, κεντρική λινοθήκη, αποδυτήρια προσωπικού και χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Στο δεύτερο επίπεδο στεγάζονται οι βασικοί χώροι θεραπείας ανοικτής νοσηλείας, η δεύτερη πισίνα, οι χώροι υποδοχής ασθενών και επισκεπτών, η κεντρική αναμονή, οι χώροι διοίκησης, καθώς και οι χώροι τραπεζαρίας και εντευκτηρίου. Τέλος, στο τρίτο και στο τέταρτο επίπεδο αναπτύσσονται δύο συνολικά μονάδες κλειστής νοσηλείας 80 κλινών, με ένα κεντροβαρικό κόμβο κατακόρυφων εξυπηρετήσεων, όπως ανελκυστήρες επισκεπτών, ασθενών, φαγητού και ακαθάρτων, κλιμακοστάσια, χώροι αναμονής επισκεπτών, καθώς και οι αντίστοιχοι κοινοί χώροι ανά δύο μονάδες.