Η ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε. υπέγραψε το Σεπτέμβριο του 2016 σύμβαση για την κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων, στην οδό Καλαποθάκη αρ.5, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

 

Η εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει εργασίες ιδιαίτερης τεχνογνωσίας, καθώς στο υπέδαφος του οικοπέδου ανακαλύφθηκαν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Το έμπειρο εργατικό δυναμικό της εταιρίας ανέλαβε τις αρχαιολογικές εργασίες, με την επίβλεψη και την καθοδήγηση αρχαιολόγου, που όρισε η Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Αρχαιολογικής Έρευνας.

 

Ακόμη, η ανέγερση του συγκεκριμένου κτιρίου, απαιτεί βαθειά θεμελίωση με την κατασκευή φρεατοπασσάλων, σε βάθος 38 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Επιπλέον, θα εκτελεσθούν εργασίες ειδικής αντιστήριξης, με τη μέθοδο εκτοξευόμενου σκυροδέματος, στα περιμετρικά τοιχώματα του υπογείου, όπου βρίσκονται τα αρχαιολογικά ευρήματα.